2023 replica rolex online sale.

  • SONIC THE HEDGEHOG 2 nu på Netflix udover dvd og blu-ray

  • DANMARKS OSCARKANDIDAT BASTARDEN

  • JOHN WICK: CHAPTER 4 på blu-ray

  • FEM FAVORITFILM VALGT AF KETTY DAHL bl.a. sCHINDLERS LISTE

  • MORDET I VENEDIG i biografen

  • GOLDA i biografen

Alle anmeldelser - Drama

Babettes gæstebud

Babettes gave til det fattige præstehjem i Vestjylland i 1800-tallet er et overdådigt festmåltid.

DramaTop 100 2011TEMA Danske film
Produktionsår: 1987
Varighed: 89 min.
Censur: Tilladt for alle
Instruktør: Gabriel Axel,
Medvirkende: Stéphane AudranBodil KjerBirgitte FederspielEbbe Rode,
Stikord:
 Valg,


Anmeldelse:

Af: Thomas F. Moesgaard-Christensen - 28.09.2007At leve et liv og blive den man er, kan være et vanskeligt projekt, selv for en kristen, der må vide sig tilgivet. Livet indebærer det ene valg efter det andet. Mange søger vejledning og hjælp til at finde ud af, hvor de skal gå hen. Og hvad med Gud dér midt i livets planer? Hvor er han – og hvad vil han, at jeg skal gøre? Hvilket job? Hvilket studie? Hvilken ægtefælle?

At være skabt er at være begavet med personlighed, skønhed, værd og talent. Livet er at forvalte det, man har fået givet – både fødselsgaverne fra Gud såvel som den tilgivelse eller nåde, man må vandre i. Nok har Bibelen mange gode og sande råd om, hvordan man skal leve sit liv; men livet er menneskets eget og med dét ansvaret for at træffe valg og favne konsekvenserne. Er der ikke også noget med at talent og skæbne forpligter?

Alt dette er blot en bid af, hvad der rummes i Gabriel Axels nu 20 år gamle filmatisering af Karen Blixens novelle "Babettes Gæstebud". Filmen varslede dansk films guldalder og vandt helt fortjent en Oscar for bedste udenlandske film. Den er stadig en perle uden sidestykke i den danske filmskat; både fordi den er et filmteknisk overraskende enkelt værk, men også fordi den indeholder en dybde og på samme tid en alvor og en humor som er sjældent set på dansk film. Eftersom filmen på rollelisten har nogle af de gode gamle, nu afdøde skuespillere, der også var i stald hos Carl Th. Dreyer, kan man måske endda sige, at filmen bygger bro mellem dansk films fortid – og nutid.

Filmen foregår i sidste halvdel af 1800-tallet. I et lille kristent samfund ved den jyske vestkyst lever de to ældre søstre Fillippa (Bodil Kjer) og Martine (Birgitte Federspiel). Som præstedøtre blev de opdraget af deres aldersstegne far, der ikke blot var præst, men også profet, og som grundlagde en from kirkelig retning, der var "agtet, men også lidt frygtet", som det hedder.

Søstrene mødte i deres ungdom to mænd, der - betagede af deres skønhed og talent - ønskede at tage dem med ud i den store verden, men søstrene sagde nej og valgte at blive hos deres far. Deres liv blev viet til at tjene Gud igennem en asketisk livsførelse og drage omsorg for de syge og fattige. Hvad der kunne have været et eksklusivt liv ved det svenske hof eller på operascenerne i Paris blev et liv i øllebrødens tegn i det allermest vestjyske.

En stormfuld septembernat banker det på døren. Det er den franske Babette (Stéphane Audran), som er flygtet fra de borgerkrigslignende tilstande i Paris. Hun har mistet alt, men gennem en ven, hvis minde om en af de smukke søstre har vist sig uforglemmeligt, er hun nået til Vestjylland og kan ikke andet end at anråbe om barmhjertighed og hjælp. Det må være andre menneskers nåde eller den visse død for hende. "Babette kan lave mad", hedder det, og Filippa og Martine tager hende til sig som kogekone og husbestyrerinde. Babette arbejder gratis, men passer huset med stor flid og indgår i det lille samfund med fynd og klem. Hun bliver en respekteret og elsket figur. Og hun lærer at lave klipfisk – og øllebrød.

Pludselig en dag kommer der bud fra Paris. Babette har vundet den store gevinst på sin gamle lotteriseddel – det er et under. Da det nærmer sig 100-årsdagen for præstens fødsel beslutter hun sig for at bruge sin formue på at give en middag for den stadig mindre flok af disciple, der ærer mindet om deres store mester. Af de to ængstelige søstre får hun lov til at give sit gæstebud - ud af taknemmelighed for deres gæstfrihed og omsorg for hende gennem årene. Søstrene nøler og bekymrer sig over, at noget så lukullisk skal hænde dem i deres livslange askese – men Babette får lov. Også søstrene føler, at de står i en taknemmelighedsgæld til Babette, der har tjent dem. At en fransk middag så måske ikke helt er i fars ånd, det forsøger de med et tavshedsløfte at komme overens med sammen med de andre i den lille menighed.

Der er stor nænsomhed i måden, det lille kristne samfund skildres på. I Blixens novelle var det at finde på den norske vestkyst; i Axels filmatisering er handlingen henlagt til den danske vestkyst. Der hintes utvivlsomt til "de missionske", men hverken novelle eller film gør sig decideret lystig over fromheden, men behandler den enkle, enfoldige tro med, hvad der nærmest kan betragtes som ærbødighed. De troende er nok ikke de skarpeste knive i skuffen, men de dyrker deres Gud med ærligt hjerte som de jævne mænd og kvinder, de er. De troendes skærmydsler er nok komiske, men aldrig grinagtige, for der hersker ingen tvivl om oprigtigheden, og hvis man er i tvivl, må man konstatere, at de hellige søstres liv nok taler stærkere end deres (få) ord.

Filmen ønsker at diskutere de valg, vi som mennesker træffer, og konsekvenserne af dem. I en sand blixensk ånd kastes der også lys over kunsten som noget, der vælges til. Fortællingen sætter kunsten ind i en kristen ramme, hvor den bliver til velsignelse – og dermed måske endda finder et nyt udtryk, som er mere sandt. Det æstetiske bliver på sin vis etisk, for at bruge Kierkegaards begreber.  – Og det på trods af at kunsten også bliver fravalgt i filmen, navnligt af de to søstre.

For det er ikke meningsløse valg, de to præstedøtre har truffet; tværtimod har de med deres liv viet til at hjælpe de fattige bragt en mening og en sandhed ind i deres liv, som de muligvis ville have været foruden, hvis de var gået en anden vej. Filmen accepterer deres valg, forstår dem; og måske kan man se Babettes fest som en art velsignelse af de to søstre: De valgte rigtigt, selvom de valgte kunsten fra. Det, de valgte til – næstekærligheden –, viste sig at være endnu stærkere. Og dog: Længslen efter livet, som det kunne have været, findes endnu i dem. Valgte de rigtigt?

Babette, som tvunget af omstændighederne har måttet forlade sit kald og ikke på samme måde har haft et valg, lever sammen med søstrene i en enkel strenghed i mange år. Det er ikke nødvendigt med overdådighed eller luksus; tværtimod gøres en dyd af enkelheden i dagligdagen. Det er for Babette en uventet og ny virkelighed. Også hun må vende sig om og finde ro i at være en tjenestepige, som ikke har mulighed for at dyrke sin kunst, for den sættes der ikke pris på. Hun må ved håndens arbejde vælge at være til gavn og glæde, for det handler livsindholdet om for hendes to værtinder. Babette må lære, at kunsten ikke blot er at udføre sit talent, men hvor og hvordan det udføres. Babette, der før huserede blandt denne verdens rigeste og mest begavede, må lære at være noget for den fattige. Da hun endelig få lejlighed til at vise, hvad hun kan – og hvem hun egentlig er – er det på en ny baggrund. Hun er blevet en ny Babette.

Det bliver ikke blot et enkelt gæstebud blandt mange for Babette; men hun giver alt, hvad hun ejer, for at få lov til – en sidste gang – at lade sin kunst føre ordet til velsignelse for mennesker – men også for Babette selv, der får lov til at være den, hun engang var – før al øllebrøden. Hun får lov til at sige tak og til at lade den velsignelse regne, som hun mestrer. Denne aften kan hun lade nåden lyse over de, der har viet deres liv til at vise andre hen til Guds nåde i ord og gerning. Men nåden er mere end en belønning; den lyser ufortjent på hver eneste synder med et klarhedens lys, i hvilken tilgivelsen bor, og hvorfra modet til at leve livet udspringer.

For gæsterne rummer middagen også et møde med livet, som det formede sig for dem. Også for de to døtre bliver Babettes gæstebud et vendepunkt; et sted, hvor man vejer livet på evighedens vægt, hvor fortidens beslutninger vurderes – hvor livet kort og godt står og falder med, om man traf den rigtige beslutning.

Der er mange bibelske referencer i filmen, ikke mindst i selve gæstebudet. Lignelsen om manden, hvis gæster aldrig dukkede op, og som derfor måtte invitere dem, der kunne opspores på gader og stræder, er en klar reference. Der sidder de jævne folk og spiser andægtigt den velsignede gode mad fra Paris' bedste kok uden helt at forstå, hvilke kulinariske mesterværker, de fortærer. Godheden, der regner over dem, er for dem ubegribelig, men dog sanser de at den er god. De er gæster i et nådemåltid, der forløser noget i dem, såvel som i Babette selv. Babettes gæstebud bliver som en nadver eller et kærlighedsmåltid, og under tak og undren må mennesker gå til og fra bordet. De sanser at det er godt, uden helt at have ord for, hvad det er, der er hændt dem – netop som en nadver. "Halleluja," som den tossegode Christopher må mumle. Måltidet lærer dem at forstå, at nåden er grænseløs. Hvordan skulle man ellers forklare, at noget så vidunderligt skulle hænde dem?

"Babettes gæstebud" er en tidløs, vidunderlig, morsom og tankevækkende rejse ind i eksistensens inderste. At være menneske handler om at turde leve med konsekvenserne og i tro gå ind under Guds nåde. Hvad nåde er i blot et lille perspektiv, giver "Babettes Gæstebud" på uforglemmelig vis et glimt af. Filmen lærer os, at der er tilgivelse og nåde at få, selv der, hvor man skal træffe valg, man har svært ved – eller som viser sig at være forkerte. Filmen fortæller os, at Guds kærlighed er større end de valg, vi træffer; og at hans nåde rækker til endnu en dag. Det er godt at se for enhver, der måtte have glemt, hvad nåden er!

Spørgsmål
Traf søstrene de rigtige beslutninger? Hvordan vurderer man egentlig essensen af et livs beslutninger?

Har du nogensinde stået i en situation, hvor du skulle træffe et afgørende valg – hvad gjorde du? Hvordan ser du selv på den beslutning, du traf?

Prøv at læse Johannesevangeliet kapitel 13-16. Her taler Jesus til disciplene samme aften som nadveren blev indstiftet. Hvad siger den tekst dig om hans nåde? Er der nogle perspektiver fra teksten, du kan genkende i filmen "Babettes gæstebud"?Brugerkarakter:

Gemmer din stemme...
Bedømmelse: 4.8 af 6. 4 stemme(r).
Klik på en af stjernerne for at afgive din stemme

Top 100 film 2011

The Arts & Faith Top 100 Films
Denne filmliste repræsenterer et bredt udvalg af internationale film. Her findes der både nutidige og klassiske film, amerikanske og internationale film, traditionelle og eksperimenterende film.

Listen er lavet i 2011 af Arts & Faith - et online forum af kristne filmanmeldere i USA.

Listen kan bruges som en hjælp til ud fra en kristen synsvinkel at finde bemærkelsesværdige film i verdens enorme filmproduktion. Nogle titler er smukke og inspirerende, andre er mørke og urovækkende. Men alle inspirerer og udfordrer de os til at overveje nye perspektiver ved tidløse sandheder. Nogle film giver klart udtryk for kristne værdier; andre er væsentlig mere grænsesøgende og udfordrende. God fornøjelse!

Her nævnt de film fra listen, som er anmeldt på filmogtro.dk
De 10 første anmeldte ses til højre.

1.  Jeanne d'Arcs lidelse og død

2. Andrei Rublev - den yderste dom

3. Ordet

7. Matthæusevangeliet

8. Sønnen

10. Babettes gæstebud

11. Spejlet

12. Sunrise: A Song of Two Humans

13. Det syvende segl

14. Blå, hvid, rød

15. Vandringsmanden
En science fiction film med masser af kristen symbolik af den russiske filmmager Andrei Tarkovsky. En film som kræver noget af tilskueren.

16. Magnolia
En døende far. En ung hustru. En forelsket politimand. Ni menneskeskæbner krydser hinanden på en tilfældig dag i Los Angeles.

17. Lys i mørket
Bergmans præst, Tomas, kan ikke tro mere; han kan heller ikke elske mere. For hans elskede hustru er død; og han er dermed også selv død.

21. Tender Mercies/Den sidste drøm
I en glansrolle spiller Robert Duvall en alkoholiseret countrysanger, som finder nåde hos en ensom enke. En film som inviterer sit publikum til at overveje, hvordan vi administrerer nåden i vort liv.

22. Apostelen
Et fint og overraskende ærligt portræt af en Guds mand på afveje - men også et portræt af en nådig Gud.

23. En landsbypræsts dagbog
En ung katolsk præst er i denne gamle klassiker ikke særlig velkommen i sit første sogn. Alligevel får han indimellem forkyndt for sognebørnene, selvom han tilsyneladende ikke helt selv har grebet evangeliet.

24. Cykeltyven
Cykeltyven hører hjemme blandt verdens bedste film. I al sin enkelhed handler det om en far, en søn og en stjålen cykel.

25. Mand til alle tider
Den engelske politiker og katolik, Thomas More, bliver i 1500-tallet sat på en kraftig prøve af kong Henry VIII.

29. Ved vejs ende
Isak Borg er blevet æresdoktor. På vej til udnævnelsen oplever han sin egen fortid gennem erindringsglimt - glimt som afslører hans ufølsomhed og egoisme.

30. Den store stilhed
Kun få sætninger bryder stilheden i Grande Chartreuse klosteret. Men taler Gud mere i stilheden end i menneskemylderet?

36. Rumrejsen år 2001
Filmen er en kulturoplevelse, der ikke først og fremmest har en logisk handling, men som består af en række historier, som danner en dybere handling.

37. Chariots of Fire/Viljen til sejr
Jøden Abrahams og den kristne Liddell er rivaler før OL i Paris 1924, men må arbejde sammen for at vinde.

38. The Straight Story
Målet for en rejse på knap 600 km på plænetraktor er at opnå forsoning efter 10 års vrede.

40. Det er herligt at leve
Englen Clarence sendes til jorden for at hjælpe George, der har selvmordstanker.

41. 4 måneder, 3 uger, 2 dage
To rumænske studieveninders venskab prøves hårdt, da Gabita i forbindelse med en illegal abort får stillet et ultimatum: Sex med begge eller ingen abort.

45. Vredens dag
Dreyers film er et usædvanligt smukt møde mellem mørke og lys. Om mennesker, som i troens navn ønsker at gøre det rigtige, men som forrådes af deres natur og begær.

46. Barnet
En usentimental film om et ungt forældrepar, hvor faderen vil sælge deres nyfødte for at skaffe penge.

53. The New World
Et vidunderligt mesterværk, der vækker stærkt til eftertanke om, hvordan vi passer på jorden - og hinanden.

54. Stille liv
En tavs minearbejder bliver offer for fremskridtet, da Yangtze-floden skal løbe igennem hans landsby. En smuk, men langsom film.

59. Sommertid
Vigtige livsspørgsmål sættes under lup midt i den franske idyl. Et familiedrama om det væsentlige i livet.

60. Playtime
Tatis film er en unik og anderledes film uden plot og fremdrift. Samtidig er det en skarp kritik og satire over det moderne samfund.

65. Becket
Kong Henry II udnævner sin gamle ven til kansler og ærkebiskop for at bevare sin magt over kirken. Og da er scenen sat til et psykologisk drama af format.

66. Stille lys
Utroskab finder sted i denne smukke, langsomme film, som udspilles hos det konservative kirkesamfund mennonitterne.

67. Himlen over Berlin
Englen Damiel forelsker sig i en cirkusprinsesse, opgiver sin engle-tilværelse og bliver et menneske.

68. En dødsdømt flygter
Et stille og underspillet drama i sort-hvid om en fange, der under anden verdenskrig skraber sig ud af fængslet med en ske.

74. Grøn var min barndoms dal
Filmen skildrer livet for familien Morgan i en mineby i Wales omkring 1900. Trods filmens distance til vor tids idealer, sætter den nutidens tøsesamfund i relief.

78. Days of Heaven/Himlen på jorden
Filminstruktøren Malick har lavet en bemærkelsesværdig film med gammeltestamentlige undertoner. En stille, men stærk film om blandt andet løgn og jalousi.

79. Små og store synder
Filmen er en hvirvelvind af store livsspørgsmål, religiøse holdninger og etiske dilemmaer, der formidles gennem både komiske og tragiske scener – og trukket af flotte klip og mindeværdige citater.

90. Schindlers liste
Under anden verdenskrig startede tjekken Schindler en forretning i Krakow og gjorde dermed en forskel for mange polske jøder.

91. Dogville
Filmen er psykologisk set mere medrivende end de fleste andre von Trier-film. Historiens knugende drama er slet ikke ueffent.

92. There Will Be Blood
En rå film, hvor oliemagnaten Daniel Plainview og den karismatiske prædikant Eli Sunday er uvenner.

96. Spillemand på en tagryg
En klassisk, underholdende filmatisering af en meget klassisk musical om Oktoberrevolutionen i 1917.

97. Sophie Scholl - de sidste dage
Troen på Jesus Kristus som herre, drev Sophie ud i illegal sabotage under anden verdenskrig. Hun tages på fersk gerning af nazisterne.

100. Historien om den grædende kamel
I Gobiørkenen fødes en kamelunge, som moderen ikke vil kendes ved i første omgang.

Top 100 film 2011


Jeanne d'Arcs lidelse og død

La Passion de Jeanne d'Arc

Biografi/baseret på virkelig historie, Drama, Top 100 2011, Filmstriben.dk

Af: Thomas F. Moesgaard-Christensen 09.11.2007

En meget stærk stumfilm om fædrelandskærlighed, tro og martyrium.[mere]


Andrei Rublev: Den yderste dom

Andrei Rublev

Biografi/baseret på virkelig historie, Drama, Top 100 2011, Filmstriben.dk

Af: Henrik Højlund 19.05.2009

Tarkovskijs film er ikke let tilgængelig. Samtidig afspejler den instruktørens tro og skjulte kritik af Sovjetunionen.[mere]


Ordet

Drama, Top 100 2011, Filmstriben.dk, TEMA Danske film

Af: Thomas F. Moesgaard-Christensen 18.03.2008

Carl Th. Dreyers mesterlige tolkning af Kaj Munks "Ordet" kan fungere som prædiken eller almindelig opbyggelse, men er først og fremmest en kunstnerisk oplevelse.[mere]


Matthæusevangeliet

Il vangelo secondo Matteo

Drama, TEMA Bibelfilm, Top 100 2011

Af: Thomas F. Moesgaard-Christensen 10.09.2008

Den italienske instruktør Pier Paolo Pasolini er i sin film optaget af at vise os, hvordan helt almindelige menneskers liv bliver rørt af Jesus.[mere]


Sønnen

Le fils

Drama, Top 100 2011

Af: Thilde Moskjær Kofod 10.09.2010

En belgisk dogmefilm om læreren Oliver, der får en ny elev med en dunkel fortid. En filmisk oplevelse med store temaer.[mere]


Babettes gæstebud

Drama, Top 100 2011, TEMA Danske film

Af: Thomas F. Moesgaard-Christensen 28.09.2007

Babettes gave til det fattige præstehjem i Vestjylland i 1800-tallet er et overdådigt festmåltid.[mere]


Spejlet

Zerkalo

Drama, Top 100 2011, Filmstriben.dk

Af: Thomas F. Moesgaard-Christensen 16.03.2012

Andrej Tarkovskijs vel nok mest gådefulde film om barndommen og erindringen. En film der snarere skal opleves end forklares.[mere]


Sunrise: A Song of Two Humans

Drama, Romance, Top 100 2011

Af: Michael Agerbo Mørch 20.09.2013

En stumfilm der behandler grundlæggende elementer af menneskelivet. Filmen er banebrydende i teknik og billedsprog.[mere]


Det syvende segl

Det sjunde inseglet

Drama, Filmstriben.dk, Top 100 2011

Af: Thomas F. Moesgaard-Christensen 20.11.2009

Filmen hører til én af Bergmans mest kendte - blandt andet på grund af den berømte scene, hvor korsridderen Antonius spiller skak med døde.[mere]


Blå, hvid, rød

Trois coulours

Drama, Top 100 2011, Filmstriben.dk

Af: Finn Andersen 15.05.2009

Dybe fortællinger fra menneskers liv, hvor Kieslowski sætter fokus på temaerne frihed, lighed og broderskab.[mere]

Annoncer