• FLUGTEN TIL NICE DR2 | 28-11-22 | kl. 20.00

  • DRIVE MY CAR Oscarvinder på filmstriben og dvd

  • UDVANDRERNE nu på dvd og blu-ray

  • TEMA - JULEFILM fx BLACK NATIVITY på VOD

  • TEMA - FAMILIEJULEFILM fx JINGLE JANGLE: ET MAGISK JULEEVENTYR på Netflix

Artikler - Baggrund

Lødige kristelige film

Vidste du, at Indre Mission i 1947 startede et selskab, der skulle distribuere kristne film til biograferne?

Baggrund
Produktionsår: 0
Varighed:  min.

Instruktør:
Medvirkende:
Stikord:

Anmeldelse:

Af: Johan Schmidt Larsen - 17.08.2007Lange køer ved biograferne
Felix Film så dagens lys i 1942. Direktøren på Hotel Hebron i København, Carsten Jespersen, der også var medlem af Indre Missions bestyrelse, havde som så mange andre lagt mærke til de lange køer ved biograferne. Han foreslog derfor bestyrelsen, at man skulle oprette et selskab, som kunne udleje "gode lødige kristelige film". Bestyrelsen tog godt imod hans forslag, men på grund af anden verdenskrig kom selskabet først rigtigt i gang i 1947.

I Felix Films første tid kom fuldmægtig August Lodberg og præsten og forfatteren Gerhard Rasmussen til at spille en afgørende rolle. August Lodberg blev leder af Felix Film, mens Gerhard Rasmussen fungerede både som manuskriptforfatter og producer til flere børnefilm. Flere af de ældste brugere af filmogtro.dk vil uden tvivl nikke genkendende til titler som "Hanne ville gerne hjælpe", og "Fire fjollede Fanøbørn". Senere deltog Rasmussen i en filmkonference i England, hvor han så en række film, som senere indgik i Felix Films udlejning.

Gerhard Rasmussen opnåede i øvrigt også den hæder at få én af sine egne bøger filmatiseret: Filmmanuskriptet til Det sande ansigt blev skrevet af Johannes Allen og filmatiseret i 1951. Instruktionen stod Bodil Ipsen og Lau Lauritzen jun. for. Filmen blev kåret med en Bodil i 1952 som årets bedste danske film.

Umiddelbart efter anden verdenskrig stiftede Gerhard Rasmussen en forening, der skulle slå bro mellem filmens og kirkens verden. I mange år var foreningen kendt for sit månedsblad Kirke og Film, hvor alle nye film i de danske biografer blev anmeldt. Bladet opnåede i 1970-erne en meget høj kvalitet – og skiftede navn til Film 70. Desværre smuldrede de kristne holdninger og dermed opbakningen bag bladet, som derfor blev lukket i 1975. Nogle af bladets medarbejdere fortsatte en tid hos filmmagasinet Levende Billeder.

Kirke og Films virke fortsatte også senere i medietidsskriftet Vision (1997-2000) og kom efterhånden til at dominere dette. Efter at tidsskriftet ophørte i trykt form og forsatte arbejdet som hjemmeside hos KLF, Kirke & Medier.

Den 21. september 2004 blev foreningen "Kirke og Film" genstiftet og eksisterer nu som hjemmesiden www.kirkeogfilm.dk. Foreningens formål er at formidle oplysning, opmuntring og inspiration mellem kirkens verden og filmens verden. På hjemmesiden findes der mange anmeldelser og mediepædagogiske artikler.

Med Gud i biografen
Formålet med oprettelsen af Felix Film var oprindelig at nå ud til danskerne med evangeliet gennem distribution af kristne biograffilm. Da anden verdenskrig var slut, og hindringerne for den frie handel var overvundet, oprettede Indre Mission i 1951 A/S Profecto Film. De første tre film, der blev købt i 1952, var missionsfilmen "Du skal elske", den svenske familiefilm "Børnene fra Frostmofjeldet" samt den norske film "Vi vil skilles".

Profecto Film fik imidlertid en kort levetid. Selv om man i maj 1953 ansatte en såkaldt filmansætter til at lave aftaler med biograferne, viste det sig at være meget vanskeligt for et lille nyt selskab at komme ind på markedet. Bl.a. fordi biografdirektørerne blev "tvunget" til at tage en lang række mindre gode film for også at få de bedste film fra de store filmudlejningsselskaber. Det gjorde det naturligvis vanskeligt for et lille selskab, som ikke var nogen økonomisk magtfaktor. Selv om Profecto Films vision ikke lykkedes, og at man senere helt måtte ophøre med biografudlejning, blev de tre film alligevel vist i 21 biografer ud over landet med i alt 85 forestillinger, og senere indgik de i Felix Films normale udlejning.

Møder med film
I begyndelsen af 1950-erne blev Johannes Danielsen og senere også Alfred Jespersen ansat som rejsesekretærer for Felix Film. Opgaven bestod i at holde "møder med film". Enkelte steder gjorde biografejerne indsigelse og søgte at hindre møderne. I en mindre by boede Danielsen på et hotel, hvis ejer også drev biografen. Efter mødet spurgte han: "Hvor mange var der hos Dem?" Danielsen svarede 200. "Nå ja, hos mig var der 12, men i morgen er De væk, så har jeg dem igen."

Møder med film blev efterhånden den helt store succes. Gennem en dansk maskinhandler fik Felix Film kontakt med Moody Film Institut i USA. Moody var bl.a. kendt for at producere populærvidenskabelige film med et kristent indhold. "Skabelsens Gud" var én af dem. Denne ene film blev vist af Danielsen mere end 600 gange i bl.a. kirker og missionshuse, krosale, Odd Fellow-loger og foreninger. Desuden blev filmen sammen med andre titler fra Moody vist flere gange i det nyopfundne fjernsyn.

I 1958 var Felix Film et velfungerende selskab med stor berøringsflade i dansk kirkeliv. Man havde det år ikke mindre end ca. 6000 udlejninger foruden rejsesekretærernes forevisninger. Selskabet var på det tidspunkt tilsluttet Interfilm, en international mellemkirkelig forening med 17 tilsluttede lande, og her var man det eneste selskab, der nogenlunde hvilede i sig selv.

Felix Film blev efter en række magre år nedlagt som selvstændigt selskab i 2005. Det skete som led i en omlægning af Indre Missions strategi for distribution af film. Selskabet er nu en del af Forlagsgruppen Lohse under navet Lohse Movie. Selskabet har det sidste år distribueret flere interessante film, og ifølge forlaget er der flere undervejs.

Kilde: Indre Missions Tidende nr. 9/2004.Brugerkarakter:

Gemmer din stemme...
Endnu ikke bedømt. Du kan være den første!
Klik på en af stjernerne for at afgive din stemme

Per, 09-08-18 13:02:
Bøgernes Bog, sælges de stadig?

themillerstory@outlook.dk
Tilføj kommentar

* - påkrævet felt

*

*
*
Annoncer